Sinettiseurana jatketaan

sinetti

Asikkalan Raikkaan suunnistusjaosto sai syksyllä 2010 Nuoren Suomen sinetin laadukkaasta työstä lasten ja nuorten suunnistuksen ohjaamisessa.

Nuori Suomi ja Suomen Suunnistusliitto seuraavat kriteerien täyttymistä myös jatkossa.

Asikkalan Raukkaan suunnistusjaoston ensimmäinen jatkoauditointi oli elokuun 14:ntenä päivänä liikuntahallilla.

Suunnistusliittoa edusti tilaisuudessa Anneli Miettinen ja toisena auditoijana oli Krista Pöllänen PHLU:sta. Suunnistajia, ohjaajia ja lasten vanhempia oli paikalla hiukan toistakymmentä. Tilaisuudessa keskusteltiin Nuoren Suomen kriteerien pohjalta rakentavassa hengessä seuratyön haasteista. Yhteinen pohdinta antoi ajatuksia ja rakennusaineita kehitystyölle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

Kriteerit olivat kuluneen kahden vuoden aikana uudistuneet.

Asikkalan Raikkaan suunnistusjaosto sai arvioinnissa seuraavan palautteen.

Yhteisöllisyys ja yksilöllisyys

1. Lapsen ja nuoren parhaaksi

2. Kannustava ilmapiiri

3. Yhdessä tekemisen kulttuuri

Hyvä

Harjoitteleminen ja kilpaileminen

4. Monipuolisuus, riittävä määrä ja kehitystason huomiointi

5. Elämykset ja haasteet

6. Oppiminen ja kehittymisen mittaaminen

Riittävä

Ohjaaminen ja valmentaminen

7. Osaava ja innostava ilmapiiri

8. Erilaisten yksilöiden huomiointi

9. Urheilulliseen elämäntapaan kannustaminen

Hyvä

Viestintä ja organisointi

10. Avoimuus ja vuorovaikutteisuus

11. Selkeät roolit ja toimintatavat

12. Toiminnan aktiivinen kehittäminen

Hyvä

Jokaisesta kohdasta keskusteltiin ja heränneisiin kysymyksiin ja ongelmakohtiin etsittiin yhdessä erilaisia ratkaisumalleja. Kiitämme auditoijia hyvistä ja kannustavista ajatuksista.